Ông Đinh Việt Cường

Giám đốc kinh doanh

Nơi làm việc: Công ty cổ phần BĐS VHS Văn phòng Hội sở Royal City

Điện thoại: 090 415 0199

Email:

Quá trình công tác: 

Các dự án đã triển khai:

Thành tựu: