Ông Đỗ Thăng Long

Tổng giám đốc

Nơi làm việc: Công ty cổ phần BĐS VHS Văn phòng NT8-139 Vinhomes Ocean Park  

Điện thoại: 0906 82 9999

Email: longdt@vhsland.vn

Quá trình công tác:

Thành tựu: