Bà Hoàng Thị Ánh

Giám đốc kinh doanh

Nơi làm việc: Công ty cổ phần BĐS VHS Văn phòng Hội sở Royal City

Điện thoại: 094 320 1155

Email: nganhien80@gmail.com

Quá trình công tác: 

Các dự án đã triển khai: Dự án Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire 

Thành tựu: