Bà Hoàng Thu Hương

Giám đốc kinh doanh

Nơi làm việc: Công ty cổ phần BĐS VHS Văn phòng NT8-139 Vinhomes Ocean Park 

Điện thoại: 097 372 6262

Email:

Quá trình công tác: 

Các dự án đã triển khai:

Thành tựu: