Ông Nguyễn Hoàng Việt

Phó tổng giám đốc

Nơi làm việc: Công ty cổ phần BĐS VHS Văn phòng NT8-139 Vinhomes Ocean Park 

Điện thoại: 090 935 6896

Email: vietnh@vhsland.vn

Quá trình công tác: 

Các dự án đã triển khai:

Thành tựu: