Bà Nguyễn Thị Phương Tuyến

Tổng giám đốc 

Nơi làm việc: Công ty cổ phần BĐS VHS Văn phòng Hội sở Royal City  

Điện thoại: 0904 030 973 

Email: 

Quá trình công tác: 

Các dự án đã triển khai:

Thành tựu: