Bà Ninh Thu Hương

Giám đốc kinh doanh

Nơi làm việc: Công ty cổ phần BĐS VHS Văn phòng NT8-139 Vinhomes Ocean Park

Điện thoại:086 886 9696

Email: ninhhuong1309@gmail.com

Quá trình công tác: 

Các dự án đã triển khai:

Thành tựu: