Ông Phạm Khánh Hoàn

Giám đốc kinh doanh

Nơi làm việc: Công ty cổ phần BĐS VHS Văn phòng Vinhomes Ocean Park 2

Điện thoại: 039 923 8888

Email: Khanh.hoan.0811@gmail.com

Quá trình công tác: 

Các dự án đã triển khai:

Thành tựu: