Bà Phạm Thị Hồng Nhung

Giám đốc kinh doanh

Nơi làm việc: Công ty cổ phần BĐS VHS Văn phòng Vinhomes Ocean Park 2

Điện thoại: 091 175 3355

Email: nhungpth.eco@gmail.com

Quá trình công tác: 

Các dự án đã triển khai:

Thành tựu: