Bà Trần Thị Như Quỳnh

Giám đốc kinh doanh

Nơi làm việc:  Công ty cổ phần BĐS VHS Văn phòng Vinhomes Ocean Park 2

Điện thoại: 094 992 4666

Email: tranquynh.ht@gmail.com

Quá trình công tác: 

Các dự án đã triển khai:

Thành tựu: