Ông Vũ Xuân Trường

Giám đốc kinh doanh

Nơi làm việc:  Văn phòng NT8-139 Vinhomes Ocean Park 

Điện thoại: 096 622 1750

Email: vuxuantruong11090@gmail.com

Quá trình công tác: 

Các dự án đã triển khai:

Thành tựu: