Ông Đoàn Văn Tuấn

Giám đốc kinh doanh

Địa điểm làm việc : VP SH 4-62 Vinhomes Ocean Park 2 

Số điện thoại : +84966399881  

Email : tuangiahoang123@gmail.com