Tuyển dụng

VHS TUYỂN DỤNG NĂM 2024

Hoa hồng + Thưởng nóng 31/12/2024

NHÂN VIÊN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN

Hoa hồng + Thưởng nóng 31/5/2024

NHÂN VIÊN KINH DOANH - VINHOMES OCEANPARK 1

Hoa hồng+ Thưởng nóng 30/4/2023

GIÁM ĐỐC KINH DOANH - VINHOMES OCEAN PARK

Hoa hồng + thưởng doanh số 30/4/2023

NHÂN VIÊN KINH DOANH - VINHOMES OCEANPARK 2-3

6,000,000-15,000,000 VNĐ+ Hoa hồng+ Thưởng doanh số 30/4/2023

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH CHI NHÁNH HẠ LONG

Thưởng nóng + Hoa hồng 30/12/2022

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN CONTENT MARKETING

8.000.000 - 12.000.000 30/12/2022

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN THIẾT KẾ

11.000.000 - 15.000.000 30/12/2022

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN DIGITAL MARKETING

8.000.000 - 12.000.000 30/11/2022

TUYỂN DỤNG TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH CHI NHÁNH VINH

Thưởng nóng + Hoa hồng 30/12/2022

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH CÁC DỰ ÁN VINHOMES

Thưởng nóng + Hoa hồng 30/12/2022

TUYỂN DỤNG TELESALES BẤT ĐỘNG SẢN - VHS GROUP

25k/h + thưởng nóng + hoa hồng 30/12/2022

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH BĐS CHI NHÁNH VINH

Thưởng nóng + % Hoa hồng 30/12/2022