Khai trương Văn phòng VHS chi nhánh Móng Cái - Quảng Ninh