Ông Lê Duy Thuận

Trưởng Phòng Marketing

Nơi làm việc:  Văn phòng Hội sở Royal City 

Điện thoại: 089 665 3333 

Email: thuanld@vhsland.vn 

Quá trình công tác: 

Các dự án đã triển khai:

Thành tựu: