Lễ Vinh Danh 6 Tháng đầu năm 2023 và Sinh nhật Sếp Khanh: HỪNG ĐÔNG