Lễ vinh danh bảng vàng Tháng 6/2022 tại FLC Sầm Sơn