SỰ KIỆN KHAI TRƯƠNG VĂN PHÒNG BH9A VINHOMES OCEAN PARK 1 - 27/07/2022