Sự kiện khai trương văn phòng Hải Phòng 26/03/2022