Tin công ty

VHS Group – Hành trình vươn ra biển lớn

6 tháng đầu của năm 2022 có thể cho là 1 hành trình với nhiều đấu ấn tự hào của VHS. Chúng ta đã đoàn kết, cùng nhau chinh phục những dự án tầm cỡ, ghi dấu ở hầu hết các tâm điểm bất động sản ...
Chi tiết 2022-10-27 06:55:47